Kinderopvangtoeslag

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Of u kinderopvangtoeslag krijgt, hangt onder meer af van:

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. Als pleegouder of adoptieouder komt u ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang voor alleenstaande en gescheiden ouders

Als u alleenstaand bent en werkt, krijgt u evenveel kinderopvangtoeslag als een gezin met 2 werkende ouders.

Er gelden aanvullende regels voor co-ouders. U kunt toeslag krijgen als uw kind gemiddeld 3 dagen per week bij u woont en 3 dagen bij uw ex-partner.

Kinderopvang voor ouders met sociaal-medische indicatie (smi)

Werkt u of uw partner niet en re-integreert u niet naar werk? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Toch kan kinderopvang soms nodig zijn in het belang zijn van u of uw kind. U kunt dan met een sociaal-medische indicatie (smi) een tegemoetkoming voor kinderopvangkosten krijgen van uw gemeente. Vraag naar de voorwaarden bij uw gemeente.

Kinderopvang voor ouders die re-integreren of studeren

Volgt u een traject naar werk? Bijvoorbeeld omdat u studeert, re-integreert of een verplichte inburgeringscursus volgt? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Meer informatie staat in de brochure Recht op kinderopvangtoeslag als u een re-integratietraject, verplichte inburgeringscursus of studie volgt.

Geen kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en oppas

U krijgt geen kinderopvangtoeslag als vrienden, familie of au-pairs op uw kind passen. Of als uw kind naar de peuterspeelzaal of naar de tussenschoolse opvang gaat. Voor tussenschoolse opvang maakt het niet uit waar uw kind tussen de middag overblijft: op school of bij een geregistreerde gastouder of kindercentrum.

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen of wijzigen gaat u naar Mijn Toeslagen op de website van de Belastingdienst. U heeft hiervoor DigiD nodig.
Baby

Berekenen kan op http://www.belastingdienst.nl

Meer informatie kunt u vinden op: Busy 4kidz